Sandnes Historielag 08.01.2018

Årets første møte vil bli et kåseri ved Jostein W. Rovik. De fleste kjenner han vel som mangeårig ordfører i Sandnes eller som sorenskriver i Ryfylke herredsrett. Men disse periodene av hans karriere vil han la ligge i denne omgang. Han vil fortelle om sin oppvekst på Brualand i Høyland der nærheten til Ånå (Storånå), Mikal smed og andre originaler var viktige elementer i livets skole.