Grethe Rasmussen: «Utviklingen av sandnesdialekten & Jul i Sandnes før i ti`å»