Bystyremøte 13.11.2017

Utvalgssaker

165/17 2. gangsbehandling – Plan 2015129 – Detaljregulering for gnr 111 bnr 1001 mfl på Sandnes Havn
166/17 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Byggesak»
167/17 En god hverdag – for alle! Omsorgsplan 2018 – 2030
168/17 Omdisponering av driftsmidler til investering for tjenesteområdet oppvekst skole regnskapsåret 2017
169/17 Fremtidige stellavtaler for graver i Sandnes kommune
170/17 Revisjon av Retningslinjer for disponering av kommunale utearealer til arrangementer, salgsaktiviteter og uteservering
171/17 Ressursbruk Trafikksikker kommune
172/17 Forslag til nye kriterier for påskjønnelse for idrettsprestasjoner på høyt nivå.
173/17 Oppsigelsestid og intern husleie knyttet til avvikling av Soma skole
174/17 Testamentarisk gave fra Arne Sandkleiva – avslag på søknad om oppføring av kvernhus Foss-Eikeland
175/17 Byggeregnskap Årsvollveien 3 boenheter, pnr 25001
176/17 Byggeregnskap pnr 4707799SK Brannteknisk utbedring kommunale bygg inkl. verneverdige bygg
177/17 Nygaardshagen Parkering AS – saker til ekstraordinær generalforsamling
178/17 Nygaardshagen Parkering AS – valg av styre
179/17 Sandnes Parkeringsdrift AS – utvidelse av styret
180/17 Akuttiltak Frøylandsbekken

Orienteringssaker

49/17 Folkepulsen rapport 2016
50/17 Statusrapport 2016 Reklamefinansierte bymøbler
51/17 Statusoppdatering etter opphevelsen av vannscooterforskriften
52/17 Oppgradering av RV 13 etter åpning av Ryfast