Hva er viktig for deg?

Mandag 6. juni markerer norsk helsepersonell dagen ved å stille nettopp spørsmål om hva som er det viktigste for pasienten. På denne dagen flyttes oppmerksomheten fra sykdom til helse og fra diagnose til hele mennesket.