Bystyremøte 29.05.2017

Her kan du følge dagens bystyremøte. Sendingen starter kl. 17.

Godkjenning av protokoll

4/17 Protokoll fra møte i bystyret 24.04.2017

Utvalgssaker

63/17 2.gangsbehandling – Plan 2013 111 – Områderegulering for Ruten
64/17 2.gangsbehandling – Plan 2013105 – Områdeplan for Skeiane – Gnr 40 bnr 101 mfl
65/17 2.gangsbehandling – plan 2014140 – Detaljregulering for idrettsformål, kirke og svømmehall – gnr 39 bnr 23 – Iglemyr
66/17 2. gangsbehandling – Plan 2015124 – Detaljregulering for Ho18, vestre Hesthammeren, Hommersåk – Gnr 101 bnr 179, 363 og 396
67/17 Byvekstavtale mellom staten, Rogaland fylkeskommune og Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg kommune
68/17 Kvalitetsmelding for Sandnesskolen 2017
69/17 Målform ved Høle barne- og ungdomsskule
70/17 Barnehagebehovsplanen 2018-2021
71/17 Aktiv barnehage – forlengelse av festekontrakt
72/17 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2016 FOR SANDNES KOMMUNE
73/17 Årsmelding og årsregnskap 2016 – Sandnes Havn KF
74/17 Årsberetning og årsregnskap 2016 – Sandnes tomteselskap KF
75/17 Årsberetning og årsregnskap 2016 – Sandnes Parkering KF
76/17 Årsberetning og årsregnskap 2016 – Sandnes Eiendomsselskap KF
77/17 Årsberetning og årsregnskap 2016 – Sandnes kunst- og kulturhus KF
78/17 Revidert økonomireglement for Sandnes kommune, inkludert kommunale foretak
79/17 Strategi for likestilling, inkludering og mangfold i Sandnes. «Det handler om folk i Sandnes»
80/17 Deltakelse i prosjektet fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing
81/17 Mandat og reglement – fellesnemnd Sandnes og Forsand
82/17 Opsjonsavtale Lauvik – utøvelse av opsjonen
83/17 Tilføyelse til retningslinjene for tilskudd til private bydelshus
84/17 Søknad om permisjon fra verv i Sandnes Sparebank forstanderskap fram til juni 2018 – Karen Følgesvold (Sp)
85/17 Endret sammensetning av forstanderskapet Sandnes Sparebank, kommunen skal reoppnevne 5 medlemmer
86/17 Nyvalg til politiske verv etter Geir Ståle Henriksen (Ap) som har flyttet fra kommunen
87/17 Monica Kalheim (Krf) – søknad om fritak fra verv i Bogafjell bydelsutvalg
88/17 Søknad om permisjon fra folkevalgte verv fram til juli 2019 – Knut Reier Indrebø (Krf)
89/17 Oppnevning av nytt medlem til Figgjo bydelsutvalg etter Sanda O. Neagu (H) 
90/17 Unntatt offentligheten iht.: Offl. § 23.1 
91/17 Kostnadsoverslag 2 – 2 småhus på Vatne/Dybingen pnr. 25004
92/17 Økonomisk støtte til Sandnes Håndball klubb i forbindelse med opprykk elite divisjon

Orienteringssaker

22/17 Årsrapport 2016 – Sandnes kommunale pensjonskasse
23/17 Sandnes Indre Havn Infrastrukturselskap AS (SIAS) – status forhåndsuttalelse fra Skatt Vest
24/17 Vedtak fra kontrollutvalget – Skatteregnskap for 2016 med kontrollrapport fra Skatteetaten
25/17 Plan 2014114 Figgjo skole – tilbakemelding på vedtak i forbindelse med saken
26/17 Sandnes Eiendomsselskap KF – regnskapsmessig rapportering ihht regnskapsloven for 2016

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here