Bystyremøte 24.04.2017

Her kan du følge dagens bystyremøte. Sendingen starter kl. 17.

Godkjenning av protokoll

3/17 Protokoll fra bystyrets møte 13.03.2017

Utvalgssaker

38/17 Høringsuttale planprogrammet for ny E39 Lyngdal vest-Sandnes
39/17 2. gangsbehandling av plan 2013114 – Detaljregulering for Åsedalen boligpark
40/17 2. gang – plan 2009119 – Detaljregulering for kollektivfelt langs Fv 44 fra Gausel stasjon til Hans og Gretestien
41/17 2. gangsbehandling – Plan 2015128 – Detaljregulering for Bussveien langs Foruskanalen, fra kollektivbrua til Åsenveien
42/17 2.gangsbehandling – Plan 2015 121- Detaljregulering for Høgevollsveien 14 – gnr. 38 bnr. 646
43/17 Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering del 2
44/17 Forvaltingsplan for Storåna parkdraget
45/17 Plan mot barnefattigdom Sandnes kommune 2017-2025
46/17 Avtale om administrativt kommunesamarbeid om kjøp av skoleplasser på Auglend skole – hørsel
47/17 Iglemyr svømmehall – kostnadsoverslag 1
48/17 Kostnadsoverslag 2 – 2 småhus Vatne/Dybingen og 3 småhus Kleivane
49/17 Låneopptak – 2 prosjekter i regi av Sandnes Eiendomsselskap KF
50/17 Forslag til nytt finansreglement
51/17 Byggregnskap Sviland skole, rehabilitering og utbedring pnr. 30003
52/17 Byggeregnskap Figgjo barnehage, tilbygg med 2 avdelinger
53/17 Byggeregnskap Varatun barnehage avd. Varatun gård – tilpasninger i bygning og uteområde pnr 35011
54/17 Byggeregnskap Maudlandslia 9 FHboliger pnr 21012 og 4413799
55/17 Byggeregnskap Oppgradering av brannalarmanlegg Sandnes kulturhus pnr 15005
56/17 Revidert driftsavtale, Stiftinga Jærmuseet og Sandnes kommune
57/17 Tilskudd Grunderarena Jæren 2016
58/17 Mottak av testamentarisk gave fra Arne Sandkleiva – salg av eiendom i Time kommune og oppføring av kvernhus Foss-Eikeland
59/17 Nyvalg til Sviland bydelsutvalg etter Annette B. Seldal (Frp) som har flyttet fra kommunen
60/17 SF Kino Stavanger/Sandnes AS – forslag til Sandnes kommunes medlem og varamedlem i styret 2017-2019
61/17 Gehan Skhmot – søknad om fritak fra Sandnes innvandrerråd ut valgperioden
62/17 Unntatt offentligheten iht.: Offl. § 13 fvl. § 13.1

Orienteringssaker

15/17 Status gjennomføring vedtatte konsernprosjekter og oppdrag jfr økonomiplan 2017-2020
16/17 Arbeid mot sosial dumping og svart arbeid 
17/17 Statusrapportering jan 2017 – plan for inkludering og integrering av innvandrere 2015 – 2022
18/17 Iglemyr energisentral og Maudland skole varmtvann/varmeanlegg – kostnadsoverskridelser og overskridelser av retningslinjer for prosjektstyring
19/17 Orientering om status i arbeidet med IKDP Forus, mars 2017
20/17 Behandlingen av bystyrets klage på Utdanningsdirektoratets vedtak av 21.11.2016 om imøtekomme søknaden fra WANG Ung AS om opprettelse av friskole lokalisert i Sandnes kommune
21/17 Økonomi- og aktivitetsrapport per mars 2017

Interpellasjoner

3/17 Interpellasjon fra Cathrine Fuglestad (MDG) til bystyrets møte 24.04.2017 om vurdering av forbud mot salg av helium ballonger i Sandnes
4/17 Interpellasjon fra Kjell Haavard Thrane Høie (V) til bystyrets møte 24.04.2017 om menn i barnehagane

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here