Stein Emanuel Simonsen: «Historien til potteriene i Sandnes»